ف

فورتینبراس توک دوم (بیست و نهمین تاین شایر)

نوه‌ی ارشد گرونتیوس معروف به توک پیر که مقام تاینی را از پدرش ایزومبراس چهارم به ارث برد. او دو سال قبل از اینکه بیل‌بو بگینز شایر را به سوی ماجراهای مخاطره‌آمیزش در شرق ترک کند، به مقام تاینی رسید . او با لالیا کلی‌ هنگر ازدواج کرد. و بعد او لالیا تبدیل به رئیس خاندان توک شد و همه او را لالیای بزرگ می‌خواندند.

فورتینبارس توک اول (پدر توک پیر)

بیست و پنجمین تاین شایر که مقام تاین را از پدرش فرومبراس به ارث برد و این مقام را به تنها پسرش گرونتیوس که بعدها به توک پیر معروف شد واگذار کرد. او دو ساله بود که عمویش باندوبراس توک گروه اورک‌های مهاجم را در نبرد دشت سبز شکست داد. او پنجاه سال بعد هنگامی که شایر در صلح و صفا به سر می‌برد به مقام تاینی رسید و در دوران تاینی‌اش که ۴۷ سال به طول انجامید واقعه‌ای این آرامش را بر هم نزد.

فوروستار (سرزمین‌های شمالی نومه‌نور)

تاریخ: نومه‌نور در سال ۳۲ دوران دوم کشف شد و در سال ۳۳۱۹  دوران دوم نابود شد.

مکان: قسمت بزرگ جزیره‌ی نومه‌نور

نژاد:  آدمیان

گروه: دونه‌داین

فرهنگ: نومه‌نوری

شهر مهم: اوندوستو

کوه مهم: سورونتیل

معنی: سرزمین‌های شمالی

نام های دیگر: سرزمین‌های شمالی

سرزمین‌های شمالی نومه‌نور که سنگلاخی و پر از پستی و بلندی بود. و مرزهای جنوبی آن، حدود دویست مایل با دماغه‌اش در شمال فاصله داشت. جاده‌ی بزرگ رومنا به آندونیه از قسمت‌های جنوبی این سرزمین و شهر اوندوستو می‌گذشت.