خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - فاردینگ شمالی شایر (بخش شمالی سرزمین هافلینگ‌ها)

فاردینگ شمالی شایر (بخش شمالی سرزمین هافلینگ‌ها)

بخش شمالی و سرد شایر، که نبرد دشت‌های سبز در آن به وقوع پیوست.

درباره 3DMahdi