ف

فورمنوس (دژ شمالی فئانور)

دژ و محل زندگی فئانور در سرزمین‌های شمالی والینور که پس از تبعیدش از تیریون همراه پدرش فینوه برای سکونت برگزید. این دژ همان مکانی است که مورگوت سیلماریل‌ها را دزدید و فینوه را کشت.

فورلیندون (سرزمین‌های الف‌های شمال خلیج لون)

بعد از اتمام دوران اول، سرزمین لیندون، در شرق کوهستان آبی به وسیله‌ی خلیج بزرگ لون به دو بخش تقسیم شد. قسمت شمالی که بزرگ‌تر بود فورلیندون نام گرفت که در زبان الفی به معنای لیندون شمالی است. در کرانه‌های جنوبی آن بندرگاه‌های فورلوند بود در حالیکه سواحل شمالی‌اش در جزیره‌ی هیملینگ بود جایی که روزگاری دژ مدهراس در آن قرار داشت.

فورگویل (کله‌کاهی‌ها)

کلمه‌ای از زبان دون‌لندی که به معنای کله‌کاهی می باشد . نام توهین‌آمیزی برای روهیرم به خاطر رنگ روشن موهایشان توسط دون لندی به آن‌ها داده شده بود.  دون‌لندی‌ها از زمانی با روهیریم دشمنی ورزیدند که ائورل سوارانش را برای کمک به گوندور فرستاد و در عوض قلمروی روهان را پاداش گرفت. ۵  سده پس از تأسیس روهان سارومان توانست دون‌لندی‌ها را بر علیه روهیریم بشوراند و آن‌ها را به جنگ سوق دهد. دون‌لندی هایی که در نبرد گودی هلم  شرکت داشتند فریاد می‌زدند: “مرگ بر فورگویل! مرگ بر  کله‌کاهی‌ها”!