خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - فرمانده کشتی‌های (پادشاه دریا سالار ناوگان نومه نور)

فرمانده کشتی‌های (پادشاه دریا سالار ناوگان نومه نور)

عنوانی که به فرمانده کل نیروهای دریایی نومه نور اطلاق می‌شد. به طور خاص این عنوان دریا نورد بزرگ وئانتور بود که اولین نومه نوری بود که با کشتی خود، انتوله‌سه، به سرزمین میانه سفر کرد. اهمیت جایگاه وئانتور با ازدواج دخترش آلماریان، که بعدها ملکه نومه نور شد، با وارث پادشاه، منلدور، مشخص می‌شود. منلدور و آلماریان پسری به نام آلداریون داشتند که عشق به دریا را از پدربزرگش به ارث برده بود. آلداریون به عنوان فرمانده بزرگ مشهور شد وانجمن ماجراجویان را در نومه نور تاسیس کرد.

درباره 3DMahdi