ف

فولکا (شاه شکارچی روهان)

سیزدهمین شاه روهان، او شکارچی خوبی بود و در دوران سلطنتش سرزمینش را از وجود اورک‌ها پاک کرد و از آن‌ها متنفر بود چرا که پدرش والدا به دست آنان کشته شده بود. پس از تار و مار اورک‌ها، برای شکار گراز بی‌رحم هولت، رفت و موفق به کشتن گراز شد گرچه خودش نیز به سختی مجروح شد و مرد . پس از او پسرش فولکواین به سلطنت رسید.

فلت (سکوهای درختی و سنتی لورین)

نامی در زبان مشترک برای سکوی چوبی درختان که توسط الف‌های لورین استفاده می‌شد. خود الف‌ها به آن تلاین می‌گفتند.

فلادریف (اِنت قدیمیِ جنگل فنگورن)

“پوست درختی” همراه فنگورن و فینگلاس از جمله آخرین انتهایی بودند که در جنگل فنگورن قدم بر می‌داشتند.