خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فورمنوس (دژ شمالی فئانور)

فورمنوس (دژ شمالی فئانور)

دژ و محل زندگی فئانور در سرزمین‌های شمالی والینور که پس از تبعیدش از تیریون همراه پدرش فینوه برای سکونت برگزید. این دژ همان مکانی است که مورگوت سیلماریل‌ها را دزدید و فینوه را کشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...