آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فورمنوس (دژ شمالی فئانور)

فورمنوس (دژ شمالی فئانور)

دژ و محل زندگی فئانور در سرزمین‌های شمالی والینور که پس از تبعیدش از تیریون همراه پدرش فینوه برای سکونت برگزید. این دژ همان مکانی است که مورگوت سیلماریل‌ها را دزدید و فینوه را کشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...