خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فورلوند (بندر الف‌های لیندو)

فورلوند (بندر الف‌های لیندو)

بندرگاه‌هایی که در شمال خلیج لون در سرزمین الفی فورلیندون قرار داشت.