آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - فرماندۀ سیاه (ارتشبد ارتش موردور)

فرماندۀ سیاه (ارتشبد ارتش موردور)

نامی که به فرمانروای نزگول داده شد. این نام به خاطر موقعیتش به عنوان فرمانده کل ارتش سائورون در جنگ حلقه به او داده شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...