آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - فرماندۀ سیاه (ارتشبد ارتش موردور)

فرماندۀ سیاه (ارتشبد ارتش موردور)

نامی که به فرمانروای نزگول داده شد. این نام به خاطر موقعیتش به عنوان فرمانده کل ارتش سائورون در جنگ حلقه به او داده شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...