خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فوروستار (سرزمین‌های شمالی نومه‌نور)

فوروستار (سرزمین‌های شمالی نومه‌نور)

تاریخ: نومه‌نور در سال ۳۲ دوران دوم کشف شد و در سال ۳۳۱۹  دوران دوم نابود شد.

مکان: قسمت بزرگ جزیره‌ی نومه‌نور

نژاد:  آدمیان

گروه: دونه‌داین

فرهنگ: نومه‌نوری

شهر مهم: اوندوستو

کوه مهم: سورونتیل

معنی: سرزمین‌های شمالی

نام های دیگر: سرزمین‌های شمالی

سرزمین‌های شمالی نومه‌نور که سنگلاخی و پر از پستی و بلندی بود. و مرزهای جنوبی آن، حدود دویست مایل با دماغه‌اش در شمال فاصله داشت. جاده‌ی بزرگ رومنا به آندونیه از قسمت‌های جنوبی این سرزمین و شهر اوندوستو می‌گذشت.

درباره اله سار