خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - فرمانده مورگوت (یکی از رهبران اورک ها در نبرد اشک‌های بی شمار)

فرمانده مورگوت (یکی از رهبران اورک ها در نبرد اشک‌های بی شمار)

یک شخص بی نام، احتمالا یک اورک، که نیروهای غربی مورگوت را در نبرد اشک‌های بی شمار علیه الدار و اداین رهبری می‌کرد. الف‌ها در این منطقه خطوط دفاعی مستحکمی در طول ارد وترین ایجاد کرده بودند و قصد داشتند در مقابل هجوم مورگوث ایستادگی کنند. اما به این فرمانده دستور داده شد موقعیت آنها را با کشاندن آنها به نبرد تضعیف کند. به این منظور او یکی از اسرای الف را پیش آورد و او را مثله کرد تا الف‌ها را خشمگین کند. آن الف گلمیر اهل نارگوتروند بود که برادش گویندور شاهد ماجرا بود. گویندور خشمگین حمله کرد و الف‌های نارگوتروند نیز به تبع او وارد جنگ شدند. این چنین فرمانده مورگوت موفق شد دشمن را بیرون بکشد اما خود نیز توسط الف‌های خشمگین به هلاکت رسید.

درباره 3DMahdi