آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Captain of Morgoth

آرشیو برچسب: Captain of Morgoth

فرمانده مورگوت (یکی از رهبران اورک ها در نبرد اشک‌های بی شمار)

یک شخص بی نام، احتمالا یک اورک، که نیروهای غربی مورگوت را در نبرد اشک‌های بی شمار علیه الدار و اداین رهبری می‌کرد. الف‌ها در این منطقه خطوط دفاعی مستحکمی در طول ارد وترین ایجاد کرده بودند و قصد داشتند در مقابل هجوم مورگوث ایستادگی کنند. اما به این فرمانده دستور داده شد موقعیت آنها را با کشاندن آنها به ...

ادامه مطلب »