آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - فرمانروای باد (عنوان گواهیرِ عقاب)

فرمانروای باد (عنوان گواهیرِ عقاب)

عنوان گواهیر، عقاب قدرتمندی که در زمان جنگ حلقه زندگی می‌کرد و معنای تحت اللفظی نامش نیز بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...