خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - فرمانروای باد (عنوان گواهیرِ عقاب)

فرمانروای باد (عنوان گواهیرِ عقاب)

عنوان گواهیر، عقاب قدرتمندی که در زمان جنگ حلقه زندگی می‌کرد و معنای تحت اللفظی نامش نیز بود.

درباره اله سار