خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - فرزندان جوانتر ایلوواتار (نامی شاعرانه برای انسان‌ها)

فرزندان جوانتر ایلوواتار (نامی شاعرانه برای انسان‌ها)

لقبی برای انسان‌ها، که هزاران سال پس از الف‌ها، فرزندان ارشد ایلوواتار، از خواب بیدار شدند.

درباره 3DMahdi