ف

فرماندهان غرب (رهبران آخرین حمله ناامیدانه به موردور)

گندالف، آراگورن، ائومر، ایمراهیل و سایر فرماندهانی که رهبری نیروهای متحدی که به دروازه های موردور در مراحل پایانی جنگ حلقه حمله کرد، بر عهده داشتند.

فرمانده سپاه جنوبی (عنوانی نظامی برای ائارنیل)

 پادشاه اوندوهر اندکی پس از رسیدن به سلطنت گوندور دریافت دشمن شمالی قلمرواش، ارابه سواران، با دشمنان قدیمی جنوبی، هارادریم، متحد شده‌اند. برای مقابله با این تهدید دوگانه اوندوهر ارتش گوندور را به دو قسمت تقسیم کرد: سپاه بزرگ‌تری در شمال و سپاه کوچک‌تری در جنوب. سپاه شمالی را خودش رهبری می‌کرد و فرماندهی سپاه جنوبی را به پسر عمویش ائارنیل سپرد.

همان طور که اوندوهر پیش بینی می‌کرد ارابه سواران و هارادریم حمله توامانی را در سال ۱۹۴۴ دوران سوم ترتیب دادند. ارتش‌های گوندور از طریق ایتلین برای دفاع از پادشاهی جنوبی گسیل شدند.

ارتش شمالی اوندوهر تقریبا توسط ارابه سواران نابود شد اما ائارنیل توانست ارتش کوچک‌ترش را به پیروزی بزرگی مقابل هارادریم برساند. با تغییر مسیر به سمت شمال ارتش جنوبی به باقی مانده ارتش شمالی پیوست و توانست ارابه سواران را در نبرد اردوگاه مغلوب کند. پیروزی‌های ائارنیل بعدها تاج وتخت را برایش به ارمغان آورد.

فرمانده کشتی‌های (پادشاه دریا سالار ناوگان نومه نور)

عنوانی که به فرمانده کل نیروهای دریایی نومه نور اطلاق می‌شد. به طور خاص این عنوان دریا نورد بزرگ وئانتور بود که اولین نومه نوری بود که با کشتی خود، انتوله‌سه، به سرزمین میانه سفر کرد. اهمیت جایگاه وئانتور با ازدواج دخترش آلماریان، که بعدها ملکه نومه نور شد، با وارث پادشاه، منلدور، مشخص می‌شود. منلدور و آلماریان پسری به نام آلداریون داشتند که عشق به دریا را از پدربزرگش به ارث برده بود. آلداریون به عنوان فرمانده بزرگ مشهور شد وانجمن ماجراجویان را در نومه نور تاسیس کرد.

فرمانده مورگوت (یکی از رهبران اورک ها در نبرد اشک‌های بی شمار)

یک شخص بی نام، احتمالا یک اورک، که نیروهای غربی مورگوت را در نبرد اشک‌های بی شمار علیه الدار و اداین رهبری می‌کرد. الف‌ها در این منطقه خطوط دفاعی مستحکمی در طول ارد وترین ایجاد کرده بودند و قصد داشتند در مقابل هجوم مورگوث ایستادگی کنند. اما به این فرمانده دستور داده شد موقعیت آنها را با کشاندن آنها به نبرد تضعیف کند. به این منظور او یکی از اسرای الف را پیش آورد و او را مثله کرد تا الف‌ها را خشمگین کند. آن الف گلمیر اهل نارگوتروند بود که برادش گویندور شاهد ماجرا بود. گویندور خشمگین حمله کرد و الف‌های نارگوتروند نیز به تبع او وارد جنگ شدند. این چنین فرمانده مورگوت موفق شد دشمن را بیرون بکشد اما خود نیز توسط الف‌های خشمگین به هلاکت رسید.