خ

خلنگ زار سرد (منطقه مرتفعی در شمال ریوندل)

منطقه تپه ماهوری که آرادور پدر بزرگ آراگورن در آنجا به دست ترول های کوهی اسیر و کشته شد. موقعیت جغرافیایی آن نامشخص است( آن چه می توان از آن اطمینان داشت این است که در شمال ریوندل واقع شده است.) اما از شواهد  و قراین این طور بر می آید که این منطقه همان ناحیه اتن مورز است. این برداشت بر اساس توصیفات اتن مورز در کتاب یاران حلقه جلد اول صفحه ۱۲ است که این گونه آورده شده است: “بلندی های ترول ها در شمال ریوندل”. نا محتمل به نظر می رسد که دو خلنگ زار جداگانه محل تجمع ترول ها در این ناحیه باشد.

خانواده چاب- بگینز (شاخه ای از بگینزهای هابیتون)

خانواده ای که با ازدواج عموی بیلبو،بینگو بگینز، با چیکا چاب شکل گرفت. به نظر می رسد این خانواده تنها سه نسل دوام آورده باشد. مدارکی که در دست داریم نشان می دهد آخرین چاب- بگینز نوه بینگو،پاپی، بود که با خانواده بولجر وصلت کرد.

خانواده چاب (خانواده ای مهم در میان هابیت های شایر)

خانواده ای از هابیت های شایر که تعدادی از آن ها در مهمانی تولد بیلبو بگینز حضور داشتند. رابطه اصلی آن ها با خانواده بگینز از طریق پدربزرگ بیلبو،توک پیر، بود که همسر وی آدامانتا چاب مادر دست کم دوازده فرزند از جمله بلادونا مادر بیلبو بود.

خانواده‌ی گمویچ (اجداد گمجی)

هم فاست یکی از هابیت های شایر بود که در روستای گمویچ زندگی کرد. بنابراین او به هم فاست از گمویچ مشهور شد. پسرش وایز من به نزدیکی تافیلد کوچ کرد. همان که نام خانوادگی اش ، گمویچ را برای خود نگاه داشت. اگرچه تلفظ صحیح گمویچ بود ، اما گمیدج نیز تلفظ می شد. هاب که پسر وایز من بود ، با نام هاب گمیدج شناخته می شد. او بعد ها در طول زندگی اش ، لقب گمیدجی پیر را بر خود نهاد. این یک انحراف از این لقب بود که باعث شد نام خانوادگی به گمجی تغییر کند.

لغت گمویچ یک لغت لاتین است. هابیت های شایر ، روستایی که هم فاست در آن زندگی میکرد را گلباس می خواندند ، و کنیه‌ی اصلی هم فاست ، گلباسی بود. که مختصر شده‌ی آن گلباس می باشد.