خ

خرگوش

حیوانی خزدار با گوش های‌دراز که گوش‌بلند هم خوانده می شود و مانند امروز به فراوانی در سرزمین میانه یافت می‌شده و یکی از غذاهای مورد علاقه‌ی هابیت‌ها بوده است.

خوزدول (زبان محرمانه ی دورف ها)

نامی که دورف ها به زبان محرمانه ی خود می دادند ، که تنها تعداد کمی از کلمات آن توسط بیگانگان کشف شده بود. به استثنای معدود کلماتی مثل قسمت هایی از اسم ها و مکان ها، تالکین اطلاعات خیلی کمی در مورد زبان دورف ها نوشته است. همان طور که دورف ها زبان شان را مثل یک راز حفظ می کردند، طبیعی است که مقدار کمی از آن در نوشته ها ثبت شده باشد). منابع اصلی ما، کلماتی هستند مانند خزد-دوم (خزد در زبان آنها، به معنی دورف است) و خوزدول. و در فریاد هایی که در نبرد سر می دادند، مثل باروک خزد! خزد آی منو! ( به معنی تبر های دورف ها ! دورف ها بر فراز تو هستند! )

در زمان دوران سوم، به نظر می رسید که دورف ها به خوزدول دیدی مشابه دید الف های سرزمین میانه به کوئنیا داشتند. زبانی اصیل و قدیمی. دورف ها، بیشتر در میان خودشان، تمایل داشتند که با زبان مادری مربوط به همان منطقه ای که در آن زندگی می کردند، صحبت کنند. در حدی که نام هایشان را از همین زبان انتخاب می کردند.

دورف ها همچنین یک اسم محرمانه ی “درونی” داشتند. که احتمالا از زبان خوزدول گرفته شده است. ولی آنها در مورد اسم درونی شان بسیار حساس و پنهان کار بودند، در حدی که حتی این اسم را روی سنگ قبرشان هم نمی نوشتند.

نکات:

۱ – تالکین در مورد تلفظ اسامی دورف ها به ما اطلاعات اندکی داده. به همین دلیل، تلفظ هایی که بالاتر از آن یاد شد، تا حدی حدسی هستند و بر اساس گفته های تالکین که آواهای زبان های به جز زبان های الفی، معمولا مانند همان زبان های الفی، ترجمه می شوند. به جز یه مورد استثنا، که صدای “خ” که مثل کلمه ی ” backhand ” در تلفظ بریتانیایی، خوانده می شود.

خیم (یکی از پسران میم، دورف خُرد)

پسر میم و برادر ایبون ، آخرین باز ماندگان دورف های خرد در سرزمین میانه بودند . روزی ، وقتی که با پدر و برادرش به بیرون رفته بود ، به دست تورین و یاغیانش محاصره شدند . خیم و ایبون پا به فرار گذاشتند ولی تیری سرکش که توسط یکی از یاغیان رها شده بود به خیم برخورد کرد . وقتی که او در حال فرار کردن و بازگشت به آمون رود بود – بدون شک با کمک برادرش – به دلیل زخم مهلکی که برداشته بود قبل از این که پدرش برگردد درگذشت .

وقتی تورین و یارانش برای سکونت به خانه ی میم آمدند، خانه ای که بعد ها به خانه ی فدیه معروف شد، خیم مرده بود. کسی که به او تیراندازی کرده بود یک یاغی به نام آندروگ بود که میم او را نفرین کرد و او را مجبور کرد تا به خاطر کشتن پسرش، کمانش را بشکند.

خلد-زارام (دریاچه ی آبگین سوسو زننده)

دریاچه ی سوسو زننده ای که در دره ای در شرق کوه های مه آلود قرار داشت . وقتی که کسی به آن نگاه میکرد ، نور ستاره هایی که بر روی سطح آن بازتاب می شدند را می دید . دورین بی مرگ این مکان را برای ساختن خزد-دوم انتخاب کرد .

خزد (نژاد دورف ها)

خزد ، نامی است که دورف ها در زبان محرمانه ی شان به خود داده بودند . که از واژه ی “خوزد” به معنی یک دورف مشتق شده است و به شکل جمع در آمده . نام “خزد” توسط نژاد دیگری جز دورف ها به طور گسترده ای استفاده نمی شود . در زبان الفی اغلب با نام “نائوگریم” شناخته میشدند. تا اینکه انسان ها نام دیگری روی آنها نهادند که در انگلیسی دورف نامیده می شود .

اگر چه دورف ها زبان خزدول ، که زبان مادریشان است را مخفی نگاه داشتند ، و با بیگانه ها در میان نمی گذاشتند ، نام خزد در نهایت پنهان نماند . در واقع آن را با افتخار برای بزرگترین عمارتشان استفاده کردند : خزد دوم در کوه های مه آلود . که بعدا موریا نامیده شد . این نام همینطور در فریاد های جنگی آنان نیز شناخته شد : باروک خزد ! خزد ای-منو ! به معنی : تبر دورف ها ! دورف ها بر فراز تو هستند !۱

نکات :

۱ – از ضمیمه ج ارباب حلقه ها : زبان ها و مردمان دوران سوم.