ا

اژدهای اره‌بور (عنوان اسماگ)

عنوانی که پس از حمله‌ی اسماگ به پادشاهی دورفی در اره‌بور به وی دادند. پس از ویرانی اره‌بور، اسماگ تا زمانی که بارد از دیل وی را کشت در تالارهای اره‌بور زندگی می‌کرد.

اژدهای دور-لومین (کلاه‌خود هادور)

نامی برای کلاهخود خاکستری فلزی که فینگون به هم‌پیمان خود، هادور داد. هادور و اخلاف وی تا زمان تورین، خود را بر سر می‌گذاشتند. کلاهخود در اصل ساخته‌ی دورف‌ها بود و در واقع برای آراگال، از بله‌گوست ساخته شده بود. به رسم دورف‌ها صورت‌پوش محافظی برای آن ساخته بودند و نام آن از سر زرین گلائرونگ بر تارکش می‌آمد.

اژدها-شاه (گلائرونگ در نارگوت‌روند)

گلائرونگ اژدها، پس از آن که نارگوت‌روند را غارت کرد، گنجینه‌های آن را جمع کرد و در تالارهای فین‌رود خود را جا کرد. اول، اُرک‌هایی که در اشغال نارگوت‌روند به وی کمک کرده بود دور کرد ولی بعد، آنها را فراخواند و تحت عنوان اژدها-شاه بر پایتخت جدید خود حکم راند. برای تاخت و تاز به سرزمین‌های مجاور ارک‌هایش را می‌فرستاد و در جریان حملاتش به بره‌تیل بود که کشف کرد سیه‌تیغ –دشمن دیرینه‌اش، تورین- در آن محل زندگی می‌کند. کشفی که در نهایت موجب مرگ تورین و خود گلائرونگ گشت.

کلاه‌خود اژدها نشان دور-لومین (کلاه‌خود هادور)

کلاهخودی فلزی، که با طلا بر آن نقش برجسته زده بودند و بر کاکل آن، سر گلائرونگ اژدها بود. در اصل، آزاگال از بله‌گوست آن را ساخت و به عنوان هدیه به مائدورس داد. او نیز به نوبه‌ی خود، کلاه را به برادرزاده‌اش، فینگون سپرد. وقتی فینگون هادور را به عنوان ارباب دور-لومین برگزید کلاه‌خود اژدها نشان را به ارباب تازه هدیه کرد و فی‌الواقع، افسانه چنین می‌گوید که تنها هادور پسرش، گالدور آن اندازه قدرت داشتند که کلاه‌خود بزرگ را بر نهند.

تنها یک انسان دیگر آن اندازه قدرت داشت که بتواند از خود استفاده کند: نوه‌ی گالدور، تورین تورامبار. وی، اغلب در جنگ، کلاه‌خود اژدها نشان را بر سر می‌گذاشت و یکی از اسامی بسیارش، برگرفته از کلاه‌خودش بود: گورتول، اژدها سر. آخرین اشاره‌ی بارزی که از کلاه‌خود به جای مانده در نبرد توم‌هالاد بود. جایی که می‌گفتند تورین آن را بر سر نهاد. گذشته از آن، احتمال می‌دهند که کلاه‌خود را با خود به بره‌تیل برده باشد و شاید حتی هنگام کشتن خود گلائرونگ نیز آن را بر سر داشت. پس از آن زمان، میراث عظیم خاندان هادور، از دید تاریخ، پنهان گشت.

اژدهاخود شمالی (کلاه‌خود هادور)

کلاه‌خود دورفی ممتازی که با تصویر گلائرونگ طلایی مزین شده بود. در اصل، تل‌خار آهنگر آن را برای آزاگال (Azaghâl) از بله‌گوست ساخت. آزاگال، به عنوان پاداش، آن را برای مائدروس فرستاد و مائدروس آن را به عنوان هدیه به فینگون داد. می‌گفتند که در قلمروی فینگون هیچ‌کس جز هادور لوریندول و پسرش گالدور قادر به تحمل اژدهاخود نبود. پس خود، در شمار میراث خاندان هادور درآمد. حتی سال‌ها پس از نیرنائن آرنوئدیاد، هنگامی که نوه‌ی نوه‌ی هادور، تورین را فرستادند تا در دوریات پرورش یابد باز هم خود را در هیت‌لوم نگه می‌داشتند. مادر تورین، مورون، خود را برای وی فرستاد و تورین، در جوانی، خود را از شاه تینگول دریافت کرد.

وقتی که تورین از نظر قامت چنان رشد کرد که بتواند زره بپوشد و خود بر سر بگذارد، در نبرد، در مرزهای دوریات، اژدهاخود را بر سر می‌نهاد. بعدها به نام «خود» دور-کوآرتول، سرزمین کمان و خود مشهور شد. سال‌ها بعد، پس از سقوط دور-کوآرتول، تورین، هنگام غارت نارگوت‌روند به دست گلائرونگ اژدها، حاضر بود. چنین بود که تورین در نهایت هیولایی را دید که طرحش، بر کلاه‌خود معروف وی نقش بسته بود و مقدر بود که هیولا را بکشد.