خانه - فرهنگ نامه (برگه 39)

فرهنگ نامه

آراهاد دوم (دهمین سر کرده ی دونه داین)

تاریخ : تولد: ۲۵۶۳ دوران سوم . مرگ : ۲۷۱۹ دوران سوم (او به مدت ۱۵۶ سال زیست). فرماندهی دونه داین از ۲۶۵۴ دوران سوم (به مدت ۶۵ سال حکم راند).
نژاد: انسان ها
بخش : دونه داین
خانواده : خانه ی ایسیلدور
معنی : Ar(a) به معنای نجیب و سلطنتی است و بخش had از کلمه ی آراهاد مبهم است و شاید معنای خاصی نداشته باشد.
عناوین: فرمانده ی دونه داین، فرمانده ی شمال ، وارث ایسیلدور

از نوادگان مستقیم ایسیلدور، آراهاد جانشین پدرش آراوورن شد و به مقام دهمین سر کرده ی دونه داین شمال دست یافت. در طول زندگی او چندین اتفاق برجسته افتاد، اما تعداد کمی از آنها مستقیم بر وی تاثیر داشت. (بعنوان مثال او فقط شش سال داشت که کار ساخت تالار طلایی در مدوسلد در روهان تکمیل شد). از آن اتفاقات احتمالا فقط آشنایی با تنباکوی شایر از بری در سالهای اولیه ی فرمانروایی اش تاثیر مستقیمی بر وی داشت. این سرزمین ها، مکان هایی بودند که دونه داین در آنجا حضور داشت اما ما نمی دانیم که در آن زمان ها آیا این طرز استعمال تنباکو از آن ها گرفته شده یا نه . (اگرچه می دانیم که نواده ی آراهاد، آراگورن هر از گاهی پیپ می کشیده است).
به نظر می رسد آراهاد دوم از دوران فرمانروایی نسبتا مسالمت آمیزی برخوردار بوده است، اما آن صلح به سرانجام نرسید. بعد از ۶۵ سال فرماندهی نسل او توسط پسرش آراسوییل ادامه یافت، و طولی نکشید که اورک ها شروع به تاخت و تاز به سرزمین های اریادور کردند.
یادداشت :

  1. به نظر می رسد که تاریخ تولد آراهاد فقط در کتاب تاریخ سرزمین میانه جلد ۱۲ در بخش مردم سرزمین میانه آمده باشد، اما این سند بطور کامل قابل اطمینان نیست.
  2. در کلمه ی کالن هاد بخش had به معنای مکان و موقعیت است و امکان دارد که همین معنا در اسم آراهاد وجود داشته باشد اما به نظر مکان سلطنتی، اسمی عجیب و غریب برای یک فرمانده باشد.

آر-فارازون (آخرین پادشاه نومه نور)

تاریخ: از سال ۳۱۱۸ دوران دوم تا ۳۳۱۹ دوران دوم (او به مدت ۲۰۱ سال زیست)، پادشاهی نومه نور از سال ۳۲۵۵ دوران دوم (او به مدت ۶۴ سال حکم راند).

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

فرهنگ: نومه نوری

خانواده : خانه ی الروس

معنی: آر به معنای شاه می باشد، و فارازون معمولا بصورت طلایی ترجمه می شود.

نام های دیگر: فارازون، تار – کالیون

عناوین: پدر جزیره، وارث ائارندیل، پادشاه نومه نور

بیست و پنجمین و آخرین پادشاه نومه نور. او به موردور هجوم برد، و سائرون را اسیر کرده، به نومه نور آورد، اما سائرون او را اغوا کرد، و توانست او را متقاعد کند که با کشتی به سمت والینور رود. به عنوان تنبیهی برای این حرکت او، جزیره ی نومه نور به زیر امواج دریای بزرگ غرق شد.

آر-اینزیلادون (نام اصلی تار- پلانتیر به زبان آدوناییک)

نام بیست و چهارمین حاکم نومه نور، وارث آر-گیمیلزور، به زبان آدوناییک. به دلایل تاریخی نامش که به معنای گلی از غرب بود به ندرت استفاده می شده است. تا زمان این پادشاه، سنت از چندین نسل پیش به این صورت بوده  که پادشاه نام سلطنتی را از زبان محلی نومه نور بر خود می گزیدند، اما اینزیلادون این سنت را عمل نکرد و به سنت قدیمی تری که شاهان نام خود را از زبان کوئنیا انتخاب می کردند، برگشت. او نام خود را تار-پلانتیر به معنای دوراندیش قرار داد و در زمان حکومت او قلمرو نومه نور برای زمانی کوتاه به سنت های باستانی و اصیل خود بازگشت.

آر-گیمیلزور (پدر تار-پلانتیر)

بیست و سومین پادشاه نومه نور، پدر تار-پلانتیر و پدربزرگ آر-فارازون (آخرین پادشاه) بود. او دشمن وفاداران به الف ها و دوستان الف ها بود و آنها را در زمان حکومتش آزار و اذیت می کرد.

آر-فینیل (بانوی سپید)

تاریخ: او در والینور زاده شد در زمان دو درخت و در سال ۴۰۰ از دوران اول کشته شد.

نژاد: الف

بخش: نولدور

خانواده: خاندان فینگولفین

معنی: بانوی سپید(نولدور) که لفظا به معنای بانوی نجیب سپید می باشد.

نام های دیگر: بانوی سپید نولدور

عنوان: آره دل

لقبی که به آره دل دختر فینگولفین و خواهر تورگون و فینگون داده شد. به این دلیل این نام در والینور به او داده شد که سیمایی سپید داشت و همچنین اینکه لباس هایی به رنگ سپید و نقره ای بر تن می کرد. در اصل به او بانوی سپید نولدور می گفتند، اما بعد از بازگشت او همراه مردمش به سرزمین میانه و وقتی که در گوندولین در معیت برادرش تورگون سکنی گزید، او را بانوی سپید گوندولین خواندند.