خانه - فرهنگ نامه (برگه 60)

فرهنگ نامه

کمنتاری (لقب یاوانا)

لقب یاوانا، یکی از والار، که به معنی شهبانوی زمین است.

کلوار (موجودات زنده ی متحرک)

کلمه ای الفی که احتمالا از ریشه ی “کِل” مشتق شده به معنی “رفتن” یا “دویدن”. این کلمه را یاوانا ی والا به کار برد که می خواست به قسمتی از قلمرو ی طبیعتش اشاره کند که توانایی حرکت کردن یا فرار کردن داشتند. در مقابل این کلمه “اولوار” قرار دارد که به معنی جاندارانی است که در زمین ریشه می دوانند. از این به بعد اصطلاح کلوار و اولوار به ترتیب برای جانوران و گیاهان به کار می رفت و اساسا معادل “جانورگان” و “گیا” می باشند.

بعد از بیدار شدن الف ها، بعضی از کلوار با نیروهای قدسی متبرک شدند. معروفترین آنها، عقابان بزرگ اند که از بالای سکونت گاه کوهستانی شان، شاهد رویداد های سرزمین میانه بودند .

پادشاه گوندولین (عنوانی که تنها به تورگون نسبت داده شد)

عنوان تورگون پسر فین گولفین، کسی که شهر گوندولین را در دوران اول پایه نهاد و تا زمان سقوط شهر بر آنجا فرمانروایی کرد.

پادشاه عقاب ها (عنوانی که به تورندور نسبت داده می شد)

لقب توروندور، عقاب غول آسا و نجیب دوران اول، کسی که با پنجه هایش صورت مورگوت را زخم کرد. توروندور بر روی قله های کریسایگریم زندگی می کرد و از شهر پنهان تورگون، گوندولین، در برابر نیرو های مورگوت تا روزی که گوندولین سقوط کرد، محافظت می کرد. او کسی بود که بارها در طول دوران اول به الف ها کمک کرد.

در داستان هابیت، به کاراکتری بر می خوریم که عنوان ارباب عقاب ها به او نسبت داده می شد؛ عنوانی که در دوران اول هم به توروندور نسبت داده می شد. در مورد اینکه آیا این عنوان هم در طی اعصار، به عقاب های دیگر منتقل می شده یا نه، نمی توانیم مطمئن باشیم. ولی در نوشته های تالکین این عنوان فقط برای خود توروندور به کار برده می شد.

پادشاه مردم دورین (خاندان سلطنتی ریش دراز ها)

عنوانی که به دورین بی مرگ و جانشینانش نسبت می دهند که بر دورف های مردم دورین فرمانروایی می کردند. از شاهان مشهور بین آنها، تورین دوم (سپربلوط) کسی که پادشاهی اره بور را از اسماگ گرفت و داین دوم (پا آهنین) کسی که در جنگ حلقه حضور داشت را می توان نام برد.

فهرست کاملی از این پادشاهان در دسترس نیست. در پایین، نام پادشاهانی آورده شده که در تاریخ ثبت شده اند، یا وجود آنها قابل اثبات است. وقتی که شرایط جانشینان دورین را مجبور کرد که در سرزمین میانه سرگردان شوند، محل اصلی فرمانروایی آنها متغیر بود؛ که مکان پادشاهی هر کدام در کنار نام شان آورده شده است.

دورین اول (خزد دوم)

یکی از آبای هفتگانه دورف ها و پدر ریش دراز ها، یا همان مردم دورین. او برای قرن ها بر مردمش پادشاهی کرد، در حقیقت او به نام دورین بی مرگ مشهور شده بود. ولی سرانجام درگذشت. در گذر زمان، در هر میلیون سال یک نفر از میان جانشینان دورین مانند جد بزرگش دورین بر می خیزد و مانند او عمری دراز خواهد داشت. که او هم به نام دورین شناخته خواهد شد.

دورین دوم (خزد دوم)

ما تقریبا هیچ چیز از این پادشاه نمی دانیم، به جز اینکه جانشین او، دورین سوم، در اواسط دوران دوم حکومت می کرده. پس دورین دوم باید در زمانی قبل از آن فرمانروای خزد دوم بوده باشد.

دورین سوم (خزد دوم)

فرمانروای خزد دوم در زمان ساخته شدن حلقه قدرت؛ دورین سوم دوست و متحد بزرگ کله بریمبور، ارباب اره گیون در غرب بود. دورین یک حلقه ی قدرت به عنوان هدیه از کله بریمبور دریافت کرد ( که بعد ها به نام حلقه ی ترور شناخته شد).

دورین چهارم و دورین پنجم (خزد دوم)

مثل دورین دوم، اطلاعات زیادی از فرمانروایی این دو پادشاه در دسترس نیست، به جز اینکه زمان حکومت آنها می بایست در اواخر دوران دوم یا اوایل دوران اول باشد. می توانیم با راحتی از وجود این دو پادشاه اظهار اطمینان کنیم، زیرا می دانیم پادشاهی به نام دورین ششم وجود داشته که تاج و تخت سلطنت را از پادشاه قبلی خود در نیمه ی دوم دوران سوم گرفته است.

دورین ششم ( فرمانروایی تا سال ۱۹۸۰ دوران سوم، خزد دوم)

اولین پادشاهی از مردم دورین که از او اطلاعات مشخصی در دسترس می باشد، دورین ششم است، که در زمانی بر خزد دوم فرمانروایی میکرد که بالروگ بیدار شد. بالروگ دورین را به قتل رساند، و به همین دلیل به بلای جان دورین شهرت یافت. بلافاصله بعد از مرگ دورین، پسرش به عنوان جانشین او بر تخت نشست.

ناین اول ( یک سال حکومت تا سال ۱۹۸۱ دوران سوم، خزد دوم)

او فقط یک سال پادشاه خزد دوم بود، قبل از آنکه او هم به دست بالروگ کشته شود. بعد از او پسرش جانشین او شد.

تراین اول (۲۰۹ سال حکومت تا سال ۲۱۹۰ دوران سوم)

او خیل عظیمی از مردمش را از خزد دوم به بخش شمال شرقی سرزمین میانه هدایت کرد. تراین بود که قلمرو پادشاهی دورف ها در اره بور (تنها کوه) در شمال دریاچه لانگ را بنیان نهاد. بعد از او پسرش جانشینش شد.

تورین اول (۹۹ سال حکومت تا سال ۲۲۸۹ دوران سوم، کوهای خاکستری)

وقتی که تورین اول فهمید گروه زیادی از مردمش در حال جمع شدن در بخش شمالی کوه های خاکستری هستند، تورین اول اره بور را ترک کرد و با دورف های آنجا به کوه های خاکستری رفت. بعد از او، پسرش جانشینش شد.

گلوین (۹۶ سال حکومت تا سال ۲۳۸۵ دوران سوم، کوه های خاکستری)

او به فرمانروایی مردم دورین در کوه های خاکستری ادامه داد، و بعد از او پسرش جانشینش شد.

اوین (۱۰۳ سال حکومت تا سال ۲۴۸۸ دوران سوم، کوه های خاکستری)

بعد از او پسرش جانشینش شد.

ناین دوم (۹۷ سال حکومت تا سال ۲۵۸۵ دوران سوم)

در زمان او، اژدهایان شمالی شروع به اذیت و آزار دورف های کامیاب تحت حکومتش کردند. بعد از او، پسرش جانشینش شد.

داین اول (۴ سال حکومت تا سال ۲۵۸۹ دوران سوم)

دوران حکومت کوتاه او وقتی به پایان رسید که یک اژدهای سرد-دم او را در مقابل دروازه هایش کشت. از بین سه پسرش، فرزند ارشد او جانشین او شد.

ترور (۲۰۱ سال حکومت تا سال ۲۷۹۰ دوران سوم، اره بور)

او مردمش را از هجوم اژدهایان در شمال به تنها کوه بازگرداند، در حالی که برادرش گرور گروهی از مردمانش را به سوی تپه های آهن در شرق تنها کوه هدایت کرد. ترور برای مدتی بیشتر از  ۱۸۰ سال پادشاه زیر کوه بود تا وقتی که اسماگ اژدهای غول پیکر به آنجا آمد و قلمرو او را غارت کرد. ترور با پسر و نوه اش از ویرانی جان به در برد، و در سرزمین وحش سرگردان شد تا اینکه سرانجام به خانه ی باستانی مردمش، خزد دوم رسید. او آنجا را پر از اورک یافت. مرگ او به دست فرمانده اورک ها، آزوگ، شروعی برای جنگ بین دورف ها و اورک ها بود.

تراین دوم ( ۶۰ سال حکومت تا سال ۲۸۵۰ دوران سوم، دونلند و کوه های آبی)

او با شکست دادن اورک های آزوگ در نبرد آزانول بیزار انتقام پدرش را گرفت. در اوایل دوران حکومتش در دونلند ساکن بود، ولی بعدا به شمال رفت و در کوهای آبی در غرب اریادور اقامت گزید. او در اواخر عمرش تصمیم گرفت که به اره بور برگردد، ولی در حالی که در سرزمین های وحش سرگردان بود، نیروی اهریمنی ای او را اسیر کرد و در سیاهچاله های نکرومنسر جان سپرد.

تورین دوم (۹۱ سال حکومت تا سال ۲۹۴۱ دوران سوم، کوه های آبی)

او سالها پادشاه دورف ها در کوه های آبی بود؛ ولی مثل پدرش، او هم تصمیم گرفت که به خانه ی باستانی اش در اره بور برگردد. با همراهی گندالف و بیلبو بگینز، او گروهی کوچکی از دورف ها را به دور دست ها در شرق برد و برخلاف انتظار همگان، تنها کوه را از اسماگ ستاند. بعد از مرگ اسماگ، نبرد پنج سپاه در دامنه های تنها کوه رخ داد و تورین در آن نبرد کشته شد. تنها بازمانده های خانواده ی ترور، فیلی و کیلی جوان، خواهر زاده های تورین بودند که آنها هم در نبرد کشته شدند. بنابراین پادشاهی به خانواده ی برادر جوان تر ترور، گرور، رسید و داین پا آهنین، نوه ی گرور پادشاه مردم دورین شد.

داین دوم (۷۸ سال حکومت تا سال ۳۰۱۹ دوران سوم، اره بور)

او برای سال ها پادشاه زیر کوه بود و رونق و شکوفایی را به اره بور بازگرداند که تا زمان جنگ حلقه پایدار ماند. او در جنگ حلقه کشته شد، در نبرد دیل، و بعد از او پسرش جانشین او شد.

تورین سوم (اره بور)

او به مدت هفت روز در اره بور بعد از کشته شدن پدرش، محاصره شده بود. ولی وقتی خبر نابودی سائورون به دشمنان رسید، تورین توانست آنها را به عقب براند. تاریخ می گوید که در دوران او عصر پادشاهان اره بور به سر آمد؛ ولی همچنین مدارکی در دسترس هست که از یکی از جانشینان او می گوید.

دورین هفتم (خزد دوم)

در مورد او گفته می شود که آخرین “دورین”ای خواهد بود که بر مردم دورین فرمانروایی می کند. بلای جان دورین در جریان جنگ حلقه نابود شده بود، بنابراین خزد دوم آماده ی بازیابی توسط صاحبان باستانی اش بود. و شواهدی در دسترس است که نشان می دهد دورین هفتم کسی بود که سرانجام به این مهم دست یافت.

می دانیم که دورین اول قبل از پایان دوران اول مرد، بنابراین بین دوران حکومت او و دوران حکومت دورین سوم، فاصله ای تقریبا ۶۵۰۰ ساله وجود دارد. اگر به طور کلی میانگین سلطنت هر کدام از پادشاهان ریش دراز ها را یک قرن حساب کنیم، می توانیم به این نتیجه برسیم که در این فاصله زمانی حداقل پنجاه پادشاه وجود داشته اند که نام آنها در این لیست وجود ندارد.