آخرین مقالات فرهنگنامه

زاغ

پرندگان سیاه و بزرگی که در نزدیکی اره‌بور زندگی میکردند و به آوردن خبرهای بد مشهور بودند. آن ها رابطه ای دوستانه با دورف‌ها داشتند و بعضی زبان رایج مردمان سرزمین های غربی را می‌دانستند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

معرفی چند کتاب جدید مربوط به انیمه جنگ روهیریم

قرار است که یک کتاب راهنمای مصور و یک کتاب رنگ‌آمیزی برای انیمه ارباب حلقه‌ها: ...