آخرین مقالات فرهنگنامه

زاغ

پرندگان سیاه و بزرگی که در نزدیکی اره‌بور زندگی میکردند و به آوردن خبرهای بد مشهور بودند. آن ها رابطه ای دوستانه با دورف‌ها داشتند و بعضی زبان رایج مردمان سرزمین های غربی را می‌دانستند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«سه همسفر» اثر سرینا مالیون

نامزدهای جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۳ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...