آخرین مقالات فرهنگنامه

زاغ

پرندگان سیاه و بزرگی که در نزدیکی اره‌بور زندگی میکردند و به آوردن خبرهای بد مشهور بودند. آن ها رابطه ای دوستانه با دورف‌ها داشتند و بعضی زبان رایج مردمان سرزمین های غربی را می‌دانستند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...