آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ravens

آرشیو برچسب: Ravens

زاغ

پرندگان سیاه و بزرگی که در نزدیکی اره‌بور زندگی میکردند و به آوردن خبرهای بد مشهور بودند. آن ها رابطه ای دوستانه با دورف‌ها داشتند و بعضی زبان رایج مردمان سرزمین های غربی را می‌دانستند.

ادامه مطلب »