آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - تپۀ زاغ (یک محل نگهبانی قدیمی در اره‌بور)

تپۀ زاغ (یک محل نگهبانی قدیمی در اره‌بور)

یکی از پست‌های نگهبانی قدیمی اره‌بور که نام خود را به واسطۀ زندگی دو زاغ باهوش بر فراز اتاق آن، کارک و همسرش، گرفته بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...