آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - فرکندهای تی‌گلین (شکاف‌های خروشان در غرب بره‌تیل)

فرکندهای تی‌گلین (شکاف‌های خروشان در غرب بره‌تیل)

دره‌های بزرگی که که رود تی‌گلین در حاشیۀ جنگ بره‌تیل به آنجا می‌ریخت. تورین تورامبار با استفاده از همین دره‌ها به زیر شکم گلائرونگ رسید.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...