آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - حلقه‌ساز (عنوانی برای سازندگان حلقه‌های قدرت)

حلقه‌ساز (عنوانی برای سازندگان حلقه‌های قدرت)

لقبی که برای سائورون، سازنده ی حلقه ی یگانه به کار می رفت. سارومان نیز ادعای داشتن همچین لقبی را داشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...