آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رینگیل (شمشیر درخشان فین‌گولفین)

رینگیل (شمشیر درخشان فین‌گولفین)

شمشیر فین گولفین که گفته میشد به سان یخ و با رنگ آبی تابنده بود و با همین شمشیر بود که در نبرد تن به تن با مورگوت پس از داگور براگولاخ به او زخم زد. این نام از کلمه ring به معنی سرد که نشانگر ضاهر این تیغ بود آمده است. به نظر می رسد فین گولفین به خاطر شباهت و خاطره ی نامی قدیمی برای فانوس شمالی والار که ایستاده بر ستونی یختی بود (با نام رینگیل، اما بیشتر با نام ایلوئین شناخته میشد) این اسم را بر شمشیر خود گذاشته بود.

یادداشت:

درست است که معنای قسمت ring- در این نام شناخته شده است اما تکه ی il معنای قطعی ندارد. البته ممکن است این نام مشتق شده از رینگ گیل به معنی “ستاره ی یخی” باشد؛ با توجه به این نکته که گفته می شد فین گولفین به هنگام بیرون کشیدن شمشیرش، همانند ستاره ای می درخشید. فرضیه ی گرفته شدن این نام از رینگیل (نام قدیمی فانوس شمالی والار) که پیش تر گفته شد، همچنان پابرجاست.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

تام بامبادیل در فصل دوم سریال حلقه‌های قدرت حضور خواهد داشت

یک‌چهارم دیالوگ‌های تام بامبادیل در سریال برگرفته از کتاب است

جی‌دی پین از شورانرهای سریال حلقه‌های قدرت به توتال فیلم می‌گوید که یک‌چهارم دیالوگ‌های شخصیت ...