آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ringil

آرشیو برچسب: Ringil

رینگیل (شمشیر درخشان فین‌گولفین)

شمشیر فین گولفین که گفته میشد به سان یخ و با رنگ آبی تابنده بود و با همین شمشیر بود که در نبرد تن به تن با مورگوت پس از داگور براگولاخ به او زخم زد. این نام از کلمه ring به معنی سرد که نشانگر ضاهر این تیغ بود آمده است. به نظر می رسد فین گولفین به خاطر ...

ادامه مطلب »