خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 34)

آرشیو نویسنده: اله سار

نبرد پنج سپاه (نبردی بزرگ در مقابل دروازه های اره بور)

نبردی بزرگ در مقابل دروازه های اره بور

«چنان نبردی آغاز شد که هیچکس انتظارش را نمی‌کشید. آن را پنج سپاه نامیده‌اند و نبردی وحشتناک بود. دریک سو گابلین و گرگ‌های وحشی و در سوی دیگر الف‌ها، دورف‌ها و انسان‌ها بودند»

هابییت فصل ۱۷ گسستن ابرها

از وقتیکه جنگ بین دورف‌ها و اورک ها به پایان رسید و دورف‌ها فاتح نهایی نبرد ناندوهیریون شدند، اورک ها کینۀ این نژاد را به دل گرفتند. در سال ۲۹۴۱ دوران سوم، که بیلبو بگینز راهی تنها کوه شد از این ماجرا بیش از صدو چهل سال می‌گذشت. هنگام عبور از مسیر کوه های مه آلود بیلبو، تورین و همراهانشان به دست گروهی از اورک ها که درآن نواحی ساکن شده بودند دستگیر شدند. انها به کمک گندالف فرار کردند ولی قبل از فرار عده ای از نگهبان‌ها را به همراه فرمانده شان که گابلین کبیر نام داشت به قتل رساندند.

نابودی گابلین کبیر به دست گروهی از دورف‌ها خاطرات تلخ جنگ دورف‌ها با اورک ها را در ذهن آنها زنده کرد. تحت فرماندهی بولگ که پدرش در ناندوهیریون به قتل رسیده بود تمام سپاهیان منطقه کوه های مه آلود همراه با متحدینشان یعنی گرگ‌ها و خفاش‌ها گرد آمدند و برای انتقام نقشه کشیدند.

بیلبو و دورف‌ها بی توجه به این رویدادها سفر خود را به سوی شرق ادامه دادند. آن ها پویش خود برای بازپس گیری اره بور را به  انجام رساندند اما در این راه خشم تراندویل را برانگیختند و نیز، غیرمستقیم، ویرانی شهر دریاچه را باعث شدند. الف های جنگلی تراندویل به مردان شهر دریاچه پیوستند و به اتفاق رهسپار شمال شدند تا با طلب کردن سهمی از گنج‌های اسماگ خسارت وارده را جبران کنند. تورین پسرعمویش داین را فراخواند و او با سپاهش از تپه های آهن به راه افتاد.

بدین ترتیب صحنه برای نبرد میان الف های جنگلی و مردان دریاچه از یک سو و دورف های تورین و داین از سوی دیگر فراهم آمد. نخستین تیرها از چله ی کمان رها شده بودند که ابر تیره ای از شمال فرا رسید. خفاش هایی که طلایه دار سپاهیان بولگ بودند. الف‌ها، انسان‌ها و دورف‌ها فورا اختلافات خود را در مقابله با تهدید جدید به فراموشی سپردند و نبرد در سراشیبی اره بور و پایین دره آغاز گردید. این نبرد خیلی وحشیانه بود و هنگامی که خشونت بالا گرفت افراد دیگری هم به آن پیوستند. عقابهای بیرون از کوههای مه الود و حتی خود بئورن به صورت خرسی غول آسا در جنگ شرکت کردند.

شبانگاهاناورک ها مغلوب شدند، اما نه بی خسرانی بزرگ. تورین نبردی جانانه با محافظین بولگ انجام داد و کشته شد. همراه با او دو خواهرزاده ی جوانش به نامهای فیلی و کیلی از پای در آمدند. بولگ بدست بئورن تکه پاره شد و جان سپرد.

توضیحات :

تاریخ‌ها در هابیت ندرتا دقیق‌اند ولی مطمئن هستیم که این جنگ در اواسط اکتبر اتفاق افتاده است. ما می‌دانیم که بیلبو و دورف ها روز بیست و دوم سپتامبر به دریاچه لانگ رسیدند و سه یا چهارهفته پس از آن، نبرد در «آخرین هفته پاییز» آغاز شد. (هابیت فصل ۱۱ روی پلۀ جلوی در– این بخش اشاره دارد به آخرین هفته اکتبر)

نبرد دیل (تهاجم سائورون به دیل و اره بور)

نبردی بود که در اثنای جنگ حلقه در دیل و اره بور اتفاق افتاد. داین پاآهنین و برند، حاکم دیل هر دو در این نبرد نابود شدند و افراد وابسته به آنهادر تنها کوه به محاصره درآمدند. پسران دو فرمانده به نامهای بارد دوم و تورین سوم سرانجام حلقه محاصره را شکستند و افرادسائورن را مغلوب کردند.

توضیحات :

نبرد دیل در هفدهم مارس آغاز شد و با پیروزی مهاجمان ایسترلینگ، مرگ برند و داین و حصر جانشینان آن ها در اره بور، پایان گرفت. محاصره هفت روز به طول انجامید تا اینکه خبرهایی مبنی بر سقوط باراد-دور به گوش محاصره کنندگان رسید و جنگجویان آنها را دلسرد کرد. در«داستان سال‌ها»می‌خوانیم که بارد دوم و ثورین سوم آنها را به عقب راندند.

نبرد داگورلاد (شاخص‌ترین نبرد دوران دوم)

نبرد سرنوشت ساز جنگ «اتحاد آخر» که در آن آخرین جبهۀمتحد بزرگ بین انسان‌ها و الف‌ها به رهبری گیل گالاد و الندیل با افراد سائورن به مقابله پرداختند. این نبرد در یک دشت پهناور و خاک آلود در مقابل دروازه موردور به وقوع پیوست و افراد بسیاری که در این نبرد شرکت کرده بودند در خندق‌های واقع درمرزهای غربی میدان نبرد نابود شدند. تلفات طرفین متخاصم بسیار زیاد بود ولی سائورن مغلوب شد و به باراد –دور عقب نشینی کرد. پس ازپیروزی در نبرد، سالهای طولانی و تلخ محاصره که هفت سال به طول انجامید فرا رسید و سرانجام سائرون مغلوب شد و دوران دوم به پایان رسید.

این نبرد یکی از بزرگ‌ترین نبردهایی بود که دوران دوم تا آن زمان به خود دیده بود. اگر محلی که نبرد در آنجا رخ داده باشد فقط یک نام داشته باشد اکنون فراموش شده است. بعدا این منطقه برای سادگی داگورالد یا «میدان نبرد» نامیده شد.

نبرد بای واتر (آخرین نبرد از جنگ حلقه‌ها)

نزاعی که بین هابیت‌های شایر و متجاوزین گستاخ شارکی در گرفت. هابیت‌ها تحت فرماندهی پرگرین توک، مریادوک برندی باک و تولمن کاتن موفق شدند که افراد شارکی را بین خاکریزهای مرتفع جاده بایواتر به دام اندازند و آنهارا مغلوب سازند.

نبرد آزانول بیزار (انتقام دورف‌ها از آزوگ)

نبردی که به جنگ دورف‌ها و اورک ها پایان داد. در این نبرد نائین همراه با آزوگ و بسیاری از نیروهای متخاصم هر دو طرف از بین رفتند ولی دورف‌ها پیروزی را از آن خود کردند.