آخرین مقالات فرهنگنامه

گ

گذرگاه مورگول (گذرگاه اصلی در افل دوات)

راه اصلی عبور کرده از کوه‌های سایه و افل دوات در قسمت شرق موردور. این راه که به راه مورگول مشهور است تا ورودی دروازه های میناس مورگول ادامه دارد سپس از کوه‌ها بالا می‌رود و از آن پس در طرف دیگر کوه‌ها به موردور میرسد و پس از آن مستقیما به سمت باراد-دور می‌رود. بر فراز دیوار شمالی گذرگاه ...

ادامه مطلب »

گورپشته بانو (پشته سبز هالت)

 پشته‌ای که توسط مردم هالت به یادبود رهبری که آنها را از زمین‌های شرق بلریاند به جنگل بره‌تیل راهبری کرد تا در آن جا مسکن گزینند، بر پا شد. همچنین پشته با عنوان تور هاره تا یا هائود-ان-آرون نیز شناخته ‌می‌شود، پشته سبز هالت در مرتفع‌ترین بخش جنگل بر پا شد.

ادامه مطلب »

گاهشمار شاه (تقویم نومه‌نور)

نامی که به تقویمی که در نومه‌نور، و در گوندور و آرنور در اوایل دوران سوم استفاده می‌شد داده شده بود. این تقویم سال را به دوازده ماه (که به درستی آستار نامیده می‌شدند) تقسیم می‌کرد و شامل سه روز بود که جزء هیچ ماهی نبودند: یستاره، لئونده و متاره. گاهشمار پادشاه تا از دست رفتن ائارنور، آخرین پادشاه گوندور ...

ادامه مطلب »