آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - گاه‌شمار ریوندل (تقویم ایملادریس)

گاه‌شمار ریوندل (تقویم ایملادریس)

تقویم ریوندل یا ایملادریس که تنها تقویم الفی ثبت شده است که به جای ۱۲ ماه، دارای ۶ ماه بوده (بیشتر شبیه به فصل).

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...