آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - گذرگاه شاخ‌سرخ (گذرگاه زیر کارادراس)

گذرگاه شاخ‌سرخ (گذرگاه زیر کارادراس)

مسیری صعب‌العبور در میانۀ کوهستان مه‌آلود که از پایین کارادراس می‌گذشت و برای گذشتن توسط یاران حلقه امتحان شده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...