خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 411)

فهرست الفبایی انگلیسی

نیم الف

در تاریخ سرزمین میانه تعداد بسیار کمی از شخصیتها وجود دارند که از اخلاف هر دو نژاد انسانها و الفها به شمار میروند. سه مورد کاملا واضح وجود دارد که در آنها از ازدواج یک الف و یک انسان فرزندان نیم الف به دنیا آمده اند: ازدواج برن و لوتین، تور و ایدریل، و آراگورن و آرون؛ اما مورد چهارمی نیز وجود دارد که نسبت به سه مورد ذکر شده از اهمیت کمتری برخوردار است و آن ازدواج ایمرازور و میترلاس است.
به عنوان یک لقب، نیم-الف (که به الفی پره دهیل گفته میشود) تنها به الروس و الروند اطلاق گردیده است، نوه های تور و ایدریل. به این دو برادر نیز مانند پدرشان ائارندیل و مادرشان الوینگ این اختیار داده شد تا سرنوشت خود را انتخاب نمایند. الروس، انسان و فانی بودن را برگزید و به عنوان تار-مینیاتور، اولین پادشاه نومه نور تاجگذاری نمود. اما برادرش الروند، خواست که یک الف به شمار آید و لذا تا پایان دوران سوم در سرزمین میانه باقی ماند.

هالتریم (مردم برتیل)

نامی نه چندان رایج که به مردم هالت اطلاق میگردید. این نام به آن دسته از هالادین اشاره دارد که تحت رهبری بانو هالت، به غرب بلریاند کوچیدند. محل زندگی اصلی آنها بر آمون اوبل در میانه جنگل برتیل واقع بود.

هالت (بنیانگذار خاندان هالت)

دختر هالداد از هالادین؛ پس از کشته شدن پدر و برادر دو قلویش هالدار، هالت رهبری مردم هالادین را بر عهده گرفت و دسته بزرگی از آنها را به جنگل برتیل کوچاند. در زمان او بود که هالادین به مردم هالت مشهور شدند.

هالدیر از هالادین

عهد: احتمالا از ۴۳۵ د.ا – ۴۷۱ د.ا (تقریبا ۳۶ سال)
نژاد: انسانها
شاخه: اداین
فرهنگ: هالادین برتیل
تلفظ: ha’ldeer
معنی: قهرمان پنهان
خاندان: خاندان هالت

از رهبران هالادین در برتیل؛ هالدیر سرپرستی خواهرزاده هایش هورین و هور را در دوران کودکیشان بر عهده گرفت و سرانجام در نبرد اشکهای بیشمار کشته شد.

هالدیر از لورین

عهد: هالدیر تنها در ۱۵ ژانویه تا ۱۶ فوریه سال ۳۰۱۹ دوران سوم توسط یاران حلقه مشاهده شد، اما بی شک مدتی بسیار طولانی قبل و بعد از این زمان زیسته است
نژاد: الفها
شاخه: الفهای سیلوان
فرهنگ: گالادریم
تلفظ: ha’ldeer
معنی: قهرمان پنهان

یکی از مرزبانان گالادریم در لورین، که به همراه برادرانش رومیل و اوروفین از مرزهای شمالی طلا بیشه نگهبانی میکرد. وقتی یاران حلقه پس از فرار از موریا به این مرزها رسیدند، هالدیر راهنمایی آنها تا کاراس گالادون را بر عهده گرفت.