خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - مؤمن (مخالفان شاه آدمیان)

مؤمن (مخالفان شاه آدمیان)

آن دسته از نومه‌نوری‌هایی که برخلاف فرمان های آخرین شاهان نومه‌نور عمل کردند، و به فرمان والار وفادار ماندند.

درباره اله سار