آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - خانواده فیربرین (نگهبانان ارثی سرحدات غربی)

خانواده فیربرین (نگهبانان ارثی سرحدات غربی)

نسل خانواده ی سم وایز گمجی، از دختر بزرگش الانور و همسرش فسترد از گرین هولم. فسترد اولین والی سرحدات غربی بود . این لقب به پسرش الف استان و فرزندان او رسید . محل زندگی آن‌ها در “زیر تپه” روی تپه‌های برج بود. آن‌ها به خانواده‌ی فیربیرن برج‌ها شهرت یافتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...