آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - زیباروی (لقب کله‌گورم و دیگران)

زیباروی (لقب کله‌گورم و دیگران)

لقب و عنوان سومین پسر فئانور. این لقب، لقب مشهوری است و به افراد زیادی از جمله دختر سم گمجی، الانور گمجی، پسر ائومر، الفواین و هیرلوین فرمانده پینات گلین داده شده.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...