خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی (برگه 408)

فهرست الفبایی انگلیسی

هالاکار (شوهر ملکه تار-آنکالیمه)

پسر هالاتان اهل هیاراستورنی، از بزرگ زادگان نومه نور، از فرزندان نسل پنجم شاه واردامیر نولیمون. او از ملکه تار-آنکالیمه خواستگاری نمود و موافقت او را جلب نمود. با آنکه با وجود روایات ضد و نقیض، شرایط ازدواج آنها نامعلوم است، به نظر واضح میرسد که تار-آنکالیمه به دلایل سیاسی تن به این ازدواج داده است. این طور که پیداست، تار-آنکالیمه قصد داشته تا صاحب فرزند و وارثی شود که از ادعاهای پسر عمویش سورونتو در مورد تخت سلطنت جلوگیری نماید. فرزند هالاکار و تار-آنکالیمه بعد ها با نام تار-آناریون، هشتمین پادشاه نومه نور، بر نومه نور فرمانروایی کرد. پس از تولد این فرزند، تار-آنکالیمه و هالاکار به صورت جداگانه به زندگی ادامه دادند.

تالار آتش (تالار قصه گویی ریوندل)

تالاری در خانه الروند در ریوندل که همیشه آتش روشن در آن قرار داشت. این تالار در طول روز خالی بود اما شبها برای تعریف کردن داستان و خواندن ترانه از آن استفاده میشد.

هالیمات (نهمین ماه تقویم شایر)

نهمین ماه تقویم شایر که پس از ودمات بود و تقریبا مطابق با ماه سپتامبر بوده است. این ماه در واقع از ۲۳ آگوست تا ۲۱ سپتامبر کنونی بوده است.

هالیفیرین (کوهستان جنگل فیرین)

رشته کوهی که در زمان جنگ حلقه، مرز بین گوندور و روهان را مشخص مینمود. این کوهستان محل مقبره باستانی الندیل بود.

هالفرد دست سبز (یکی از باغبانهای هابیتون)

پسر هولمان گرین هندد، اهل هابیتون. هالفرد اولین هابیتی بود که نام دست سبز را که لقب پدرش بود به عنوان نام فامیل خود به کار برد. او به نسلهای پیشین خانواده سام وایز گمجی تعلق داشت. اگر چه او مستقیما از اسلاف سام وایز نبود ولی سنت مهمی را در خانواده آنها به جا گذاشت و آن سنت باغبانی بود که از هالفرد، به پسرش هولمان و از هولمان به هام فست گمجی و پس از او نیز به پسرش سام وایز گمجی رسید.