آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فارامیر پسر دنه تور دوم (آخرین کارگزار)

فارامیر پسر دنه تور دوم (آخرین کارگزار)

تاریخ : ۲۹۸۳ ( دوران سوم ) _ ۸۲ ( دوران چهارم )

نژاد :  آدمیان

گروه :  دونه داین

فرهنگ :  گوندوری

معنی نام :  نا معلوم

القاب :  شاهزاده‌ی ایتیلین، کارگزار گوندور، امیر امین آرن

پسر کوچک‌تر دنه تور دوم کارگزار گوندور ، برادر بورومیر یکی از اعضای یاران حلقه. او  به عنوان یکی از جنگجویان ایتیلین جنگید و به وسیله اشباح حلقه در آخرین عقب نشینی از اوزگیلیات، زخمی شد . پس از منصوب شدن آراگورن دوم اله‌سار به عنوان شاه قلمرو ایتیلین و مقام شاهزادگی به او اعطا شد. او با ائووین از روهان ازدواج کرد. تعداد فرزندانش نامعلوم اما یکی از نوادگانش باراهیر نام داشت.

توضیحات :

پسوند میر اسم فارامیر  به معنای جواهر  یا چیز باارزش است . اما فارا  برای ترجمه سخت است . ریشه الفی ” فار ” به معنای کافی می‌باشد . پس شاید نام دو برادر، بورومیر و فارامیر به نظر پدرشان نسبت به آن‌ها بستگی دارد . چرا که پسر مورد علاقه دنتور، بورومیر به معنای  “جواهر وفادار” است در حالی که پسر کوچکش معنی ” جواهر کافی ” را می‌دهد. البته این توضیحات بر پایه حدس است  چرا که تالکین در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...