فانویتول (ابر سر)

به آن ابرسر هم می‌گفتند، یکی از سه قله‌ی بلند کوهستان مه‌آلود، که شهر باستانی دورف‌ها ، خزد دوم زیر این سه قله قرار دارد.

درباره اله سار