آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فنگورن (اِنتی که چوب‌ریش خوانده می‌شد)

فنگورن (اِنتی که چوب‌ریش خوانده می‌شد)

تاریخ : بی‌نهایت پیر ، ظاهراً جاودانی

نژاد :  انت

نام های دیگر :  چوب ریش

ترجمه‌ی الفی کلمه‌ی چوب‌ریش، انت پیری که در جنگل فنگورن در قسمت جنوبی کوههای مه آلود می‌زیست، و جنگل نامش را از او گرفته.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...