خانه - ۱۳۹۲ (برگه 21)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۲

آمارانت برندی باک (خواهر روری پیر)

فرزند دوم و بزرگترین دختر گوربادوک برودبلت برندی باک. او خواهر کوچکتر پسر گوربادوک یعنی روریماک بود. روریماک در زمان جشن تولد بیلبو فرمانروای باکلند بود. اگر چه در آن زمان آمارانت در قید حیات نبود و سه سال قبل از آن رویداد، در سن ۹۴ سالگی فوت کرده بود.

آمانیار (الف های آمان)

دسته بزرگی از الف ها که کوچ بزرگ به غرب را کامل کرده و آن را به انجام رساندند. آمانیار شامل مردمانی از وانیار و نولدور بودند و همچنین آن دسته از تلری که از دریای بزرگ عبور کردند. بسیاری از تلری در سرزمین میانه باقی ماندند و آن الف ها به نام اومانیار شناخته می شوند، الفهایی که اهل آمان نیستند.

آماندیل (پدر الندیل)

ارباب آندونیه و پدر الندیل. سالهای زیادی دوست و مشاور پادشاه «آر-فارازون» بود. پس از آنکه توسط سائرون رانده شد به غرب رفت تا برای گناهان نومنوری ها از والار طلب مغفرت کند. سرانجام او نامعلوم است.

آمان (سرزمین های نامیرایان)

سرزمینی که در لبه‌ی غربی جهان، آنطرف دریای بزرگ واقع است. در زمان های بسیار دور، زمانی که جهان با چراغ های والار روشن شد، آمان منطقه ای خالی از سکنه و بی نام بود. در آن روز های بسیار دور، والار در آنسوی دریا (دریای بزرگ غرب) در سرزمین میانه سکونت داشتند. و ظاهرا در سرزمین های غربی کسی سکونت نداشته است.

آلتاریل (شکل کوئینیایی نام گالادریل)

نام گالادریل توسط پدر یا مادرش بر او نهاده نشده است. آنها به ترتیب او را آرتانیس و نرون نامیدند. این نام توسط همسرش کلبورن که  به معنای «دوشیزه ای که تاجی از گل های درخشنده بر سر دارد» است بر او نهاده شد. ریشه‌ی این نام جدید نامعلوم و قدری گیج کننده است. ولی به نظر می‌رسد که از کلمه آلاتاریل در زبان تلری گرفته شده است. نامی که در زبان سینداری، به نام بسیار شناخته تر گالادریل ترجمه می‌شود. آلتاریل شکل کوئینیایی همان نام است.

همچنین لازم است به این نکته اشاره شود که ابهاماتی درباره‌ی تلفظ صحیح این نام وجود دارد. در داستان های ناتمام این نام به شکل آلتاریل (تکیه بر روی “تا”) آمده است. ولی در جلد دوازدهم تاریخ سرزمین میانه همان نام بدون تکیه ظاهر شده . هیچ مدرکی مبنی بر آنکه کدام تلفظ صحیح است در دسترس نیست.