خانه - ۱۳۹۲ (برگه 19)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۲

آنادونه (یکی از نام های بسیار نومه نور)

جزیره نومه نور، سربرآورده در میان آب های وسیع غربی، به عنوان پاداشی به اداین، که در جنگ های بلریاند درمقابل مورگوت ایستادند و به الدار یاری رساندند هدیه داده شد. واژه نومه نور نامی الفی به معنی (سرزمین غریی) است ( غالبا در زبان عامیانه وسترنس ترجمه میشود). در آدونائیک، این نام آنادونه ترجمه شد که دوباره به معنی سرزمین غربی است.

نام آنادونه مشتق از واژه adûn، به معنی غرب -کلمه ای برگرفته از زبان الفی- است؛ (همان واژه همینطور در زبان خودشان، آدونائیک، به معنی زبان غربی، ظاهر شده است). علاوه بر آنادونه آنها غالبا سرزمینشان را یوزایان، سرزمین هبه گشته، مینامیدند.

آمون تریت (تپه نگهبانی)

تپه ای صخره ای که دژ میناس تریت روی آن واقع شده است. شهر در کناره های پرشیب تپه توسط سنگ تراشان ماهری از دونه داین با باریک تر شدن پایه های سنگی در هر قسمت به هفت طبقه ساخته شده است.

نام آمون تریت احتمالا بعد ها به شهر داده شد (از میناس تریت، نامی که در سال ۲۰۰۲ دوران سوم به شهر داده شد). قبل از آن شهر و به تبع آن تپه نیز احتمالا با نام میناس آنور شناخته می شد، اما مدرکی موثق برای این ادعا در دست نیست.

آمون اویی لوس (کوه همیشه سفید)

ترجمه سینداری برای نام کوئنیایی، اویولوسه. کوه برف همیشگی که در میان پلوری، بلند ترینِ جمله کوه های زمین، سر برآورده و بیشتر با نام تانیکوئتیل، کوه سپیدی که بر قله آن تالار های مانوه و واردا واقع است، شناخته می شود؛ و بر فرازش آن دو میتوانند همه پهنه آردا را ببینند.

آمون آمارت (معنای تحت الفظی کوه نابودی)

آتش فشان بسیار بزرگی که در قلب فلات گورگوروت قرار داشت و در زبان الفی با نام اورودروین، کوه آتش، شناخته می‌شد. ولی در اواخر دوره‌ی دوم در میان گوندوری ها نام جدیدی به خود گرفت. در سال ۳۴۲۹، تنها کمی بیش از یک قرن بود که قلمرو شان تاسیس شده بود. و سائرون از زمان سقوط نومه نور دیگر دیده نشده و اورودروین نیز در آن زمان خاموش گشته بود. ولی حالا یک بار دیگر با فعالیت دوباره اش، گوندوری ها را از بازگشت سائرون آگاه ساخت. و بدین ترتیب بود که نام الفی جدیدی بر کوه آتش نهادند. آمون آمارت به معنای تپه‌ی نابودی که به طور کلی کوه نابودی معنا گردید.

نگرانی گوندوری ها به جا بود و همان شد که تصور می‌کردند. سائرون فورا نیرویی به افل دوآت فرستاد و میناس ایتیل را تصرف کرد. این واقعه، آغاز جنگ آخرین اتحاد بود که دوازده سال به طول انجامید و سرانجام سائرون شکست خورد.

این که آیا نام آمون آمارت پس از آن وقایع همچنان مورد استفاده قرار می‌گرفته یا خیر مشخص نیست. ولی آنچه که مشخص است، نام الفی آن یعنی اورودروین همچنان به عنوان رایج ترین نام، مورد استفاده قرار می‌گرفته است. اگرچه در زبان انسان ها، شکل ترجمه‌ شده‌ی آمون آمارت بسیار رایج تر بود. تا آنجا که در تمام دوره‌ی سوم، نام آن کوه در زبان مردمان سرزمین های غربی ، همچنان «کوه نابودی» باقی ماند.

آملایت از فورنوست (اولین پادشاه آرتداین)

بزرگترین پسر ائارندور از آرنور و متقابلا از نسل ایسیلدور . آملایت این حق را داشت که پس از پدرش یازدهمین پادشاه آرنور و ارباب تمامی دونه داین شمال شود. ولی پس از مرگ ائارندور، بین آملایت و برادرانش نزاع درگرفت و سلسله‌ی پادشاهی منقطع گردید.

از اختلافی که بین سه برادر به وجود آمد جزئیات بیشتری به ثبت نرسیده است. ولی نتیجه‌ی کار از اهمیت تاریخی خاصی برخوردار بوده و باعث گردید تا قلمرو شمالی دونه داین به سه قلمرو مستقل تجزیه شود. قلمرو آملایت به سرزمین های غرب رودخانه‌ی باراندوین و تپه های ودر، منطقه ای که با نام آرتداین مشهور بود تنزل پیدا کرد. سرزمین های شرقی آرنور نیز بین برادران آملایت تقسیم شد و قلمرو های جدیدی به نامهای رودائور در شمال و کاردولان در جنوب به وجود آمد.

این که چه چیز باعث به وجود آمدن اختلاف بین آملایت و برادرانش شد مشخص نیست، اما این حقیقت که او با ایسیلدور نسبت خونی مستقیم دارد هرگز مورد سؤال واقع نشد. از طریق آملایت، پادشاهان آرتداین، تبار و دودمان الندیل را تا نسل ها ادامه دادند.