خانه - ۱۳۹۲ (برگه 30)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۲

آیرین (زنی اشراف زاده اهل دور-لومین)

زنی که از خویشاوندان هورین تالیون بود. برودا از مردم شرق بعد از رسیدن به حکومت هیت لوم او را به عقد خود درآورد. آیرین بعد از شکست نیرنایت آرنویدیاد، مخفیانه به مورون، زن هورین، کمک می کرد.

آیراندیر (دریانورد همراه ائارندیل)

یکی از سه دریانوردی که ائارندیل را در سفر های دریایی او همراهی می کردند. ائارندیل همراه با آیراندیر و اره لونت و فالاتار بر کشتی معروفش ، وینگیلوت، به سوی غرب بادبان کشید و ائارندیل و الوینگ به آمان رسیدند. که آن دو اجازه یافتند که به خاطر اینکه از نسل الف ها بودند در آمان بمانند. ولی آیراندیر و دو همراهش اجازه نداشتند که در غرب دریا باشند، و والار آنها را به شرق بازگرداندند. نام آیراندیر ریشه الفی دارد و به معنی «دریانورد» است.

آیلوین (پناهگاه باراهیر)

دریاچه ای کوهستانی، آبی و زلال در ارتفاعات دورتونیون که گفته می شود ملیان آنجا را متبرک کرده. در آنجا بود که باراهیر و یارانش از دست نیرو های مورگوت، بعد از داگور براگولاخ پنهان شده بودند.

آیلین-اویال (برکه های تاریک و روشن رودخانه ی سیریون)

بگیر ها و باتلاق هایی که قبل از ریختن آروس به سیریون، قبل از اینکه به زیر آندرام بریزد، به وجود آمده بود. سرزمین های آنجا به دو دلیل اسرار آمیز و سحر انگیز بود: هم به خاطر کمربند ملیان که دوریات را تا شمال در بر می گرفت، هم به خاطر قدرت اولمو که در آب های سیریون جریان داشت. در آنجا بود که به تورگون و فینرود الهام شد که شهر های پنهانی شان، یعنی گوندولین و نارگوتروند، را بسازند. که این الهام را اولمو به وسیله آب های سیریون در رویاهای آن دو نهاد.

آیلین-اویال تحت نفوذ پادشاهی سینداری دوریات بود. نگهبانان گشت زن تین گول از گذرگاه های میان نی زار های آنجا حفاظت می کردند. به همین خاطر آنها می توانستند بین سواحل شرقی و غربی سیریون گذر کنند بدون اینکه توجهی را به خود جلب کنند.

در انتهای جنوبی آیلین-اویال، سیریون از زمین های باتلاقی می گذشت  و بار دیگر جویبار ها در مکانی به نام آبشار های سیریون به هم می پیوستند و خروشان و سیل وار به درون زمین می ریختند.