خانه - ۱۳۹۲ (برگه 10)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۲

آلدویا (روز دو درخت)

چهارمین روز از هفته الفی. آلدویا روزی بود که به یاد دو درخت والینور نام گذاری شده بود. آلدویا نامی کوئنیایی برای این روز بود که معادل سینداری آن اورگالادهاد بود. زمانی که نومه نوری ها شیوره الف ها را برای نام گذاری روزهای هفته به کار گرفتند. نام این روز را با کمی تغییر آلده آ ( در سینداری اورگالاد) گذاشتند و آن را اختصاصا به تلپریون، درخت سپید، که احترام ویژه ای برای آن قائل بودند، تقدیم کردند.

آلدودنیه (مرثیه ای برای دو درخت)

اثری که توسط المیره وانیایی برای زنده نگاه داشتن خاطره نابودی دو درخت و خاموشی والینور و همچنین سایر اتفاقات سرنوشت سازی که در آن روز مهم تاریخ جهان روی داد، خلق شده است. داستان غم انگیزی که نام آن در زبان کوئنیا «مرثیه ای برای دو درخت» ترجمه می شود و گفته شده تمام الدار آن را می شناسند.

به طور یقین مشخص نیست که آیا المیره تاریک شدن را به چشم خود دیده باشد؛ اما به عنوان یک وانیا به احتمال زیاد زمانی که نور والینور به خاموشی می گرایید، در دامنه های تانیکوئتیل حضور داشته است.

آلدور کهنسال (پادشاه روهان که طولانی ترین دوران سلطنت را داشت)

دومین پسر برگو پادشاه روهان. برادر بزرگترش بالدور زمانی که سعی کرد از گذرگاه مردگان عبور کند، گم شد. بنا بر این آلدور به عنوان جانشین پدرش، پادشاه روهان شد.او تنها بیست وشش سال داشت که به سلطنت رسید و دوران حکومت هفتاد و پنج ساله اش طولانی ترین دوران در میان پادشاهان روهان بود. به دلیل عمر طولانی اش (او در زمان مرگ یکصد و دو سال داشت.) از او به عنوان آلدور کهن سال یاد می شود.

آلدور آغاز کننده عصری طلایی در تاریخ روهان بود. در زمان او جمعیت روهیریم رو به فزونی گذاشت و او موفق شد تمام دون لندی ها را از قلمرو خود بیرون براند. آلدور فرزندان بسیاری داشت که سه فرزند ارشدش دختر بودند. چهارمین فرزندش، ،فره آ ، جانشین او و پادشاه شد. اگر چه به دلیل عمر طولانی آلدور، فره آ مجبور شد تا هفتاد و پنج سالگی برای رسیدن به سلطنت روهان صبر کند.

آلده آ (روز درخت سپید)

چهارمین روز از هفته شش روزه الفی به یاد دو درخت والینور، در زبان کوئنیا آلدویا نامیده می شد. زمانی که نومه نوری ها تقویم خود را تنظیم می کردند، شش روز خود را بر اساس همان روزهای الفی قرار دادند. نومه نوری ها درخت سپید تلپریون را بسیار گرامی می داشتند؛ زیرا بازمانده آن، نیملوت، در دربار سلطنتی روئیده بود. بنابراین آن ها نام آلدویا را به آلده آ، روز درخت، به یاد درخت سپید اصلی والار تغییر دادند.

آلدارون (ارباب درختان)

نامی که گاهی برای اورومه ی والا و به نشانه علاقه او به جنگل ها و درختان به کار برده می شد. این نام شکل دیگری از نام مصطلح تر تائورون، ارباب جنگل ها، است که معمولا در میان سیندار برای شکارچی والار به کار می رفت.
در حقیقت تردید هایی در مورد صحت و اصالت این نام وجود دارد. اگر چه این اسم در نسخه منتشر شده سیلماریلیون وجود دارد، اما کریستوفر تالکین در حاشیه جلد دهم تاریخ سرزمین میانه تردیدهایی نسبت به آن وارد می کند. در یادداشت هایش بر کوئنتا سیلماریلیون این طور عنوان می کند که این نام متعلق به مراحل اولیه شکل گیری داستان بوده و نمی بایست در نسخه منتشر شده وارد می شد.