خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آمان (سرزمین های نامیرایان)

آمان (سرزمین های نامیرایان)

سرزمینی که در لبه‌ی غربی جهان، آنطرف دریای بزرگ واقع است. در زمان های بسیار دور، زمانی که جهان با چراغ های والار روشن شد، آمان منطقه ای خالی از سکنه و بی نام بود. در آن روز های بسیار دور، والار در آنسوی دریا (دریای بزرگ غرب) در سرزمین میانه سکونت داشتند. و ظاهرا در سرزمین های غربی کسی سکونت نداشته است.