خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلتاریل (شکل کوئینیایی نام گالادریل)

آلتاریل (شکل کوئینیایی نام گالادریل)

نام گالادریل توسط پدر یا مادرش بر او نهاده نشده است. آنها به ترتیب او را آرتانیس و نرون نامیدند. این نام توسط همسرش کلبورن که  به معنای «دوشیزه ای که تاجی از گل های درخشنده بر سر دارد» است بر او نهاده شد. ریشه‌ی این نام جدید نامعلوم و قدری گیج کننده است. ولی به نظر می‌رسد که از کلمه آلاتاریل در زبان تلری گرفته شده است. نامی که در زبان سینداری، به نام بسیار شناخته تر گالادریل ترجمه می‌شود. آلتاریل شکل کوئینیایی همان نام است.

همچنین لازم است به این نکته اشاره شود که ابهاماتی درباره‌ی تلفظ صحیح این نام وجود دارد. در داستان های ناتمام این نام به شکل آلتاریل (تکیه بر روی “تا”) آمده است. ولی در جلد دوازدهم تاریخ سرزمین میانه همان نام بدون تکیه ظاهر شده . هیچ مدرکی مبنی بر آنکه کدام تلفظ صحیح است در دسترس نیست.