خانه - ۱۳۹۲ (برگه 23)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۲

آلمایدا (بندرگاهی در شمال غربی نومنور)

شهری ساحلی در کنار خلیج آندونیه در منطقه‌ی شمال غربی نومه نور که به آندوستار مشهور است. این گونه به نظر می‌رسد که این شهر در امتداد خلیج و کمی آنطرف تر از شهر آندونیه در سمت غرب ساخته شده است. ولی چیز زیادی از آلمایدا نمی‌توان گفت. تنها نام شهر شناخته شده است که آن هم از نقشه‌ی ساده ای که از نومه نور موجود بوده به دست آمده و در جای دیگری از آن نامی برده نشده است.

آلگوند (مسن ترین فرد از گوارویت)

اصالتا اهل دور-لومین بود. آلگوند مدتی از عمر خود را در خدمت هورین تالیون گذراند. در جنگ بزرگ نیرنائت آرنوئیدیاد از سرزمین مادری خود فرار و به دره های سیریون مهاجرت کرد و نهایتا به صف گروهی از یاغیان به نام گوارویت(مردان گرگی) در‌آمد. گروهی که پیوسته در جنگل های برتیل در مرز های غربی دوریات رفت و آمد داشتند.

در اوخر عمرش، شاهد آمدن عضو جدیدی بود که به گروه ملحق شد و سرانجام رهبری گروه را به عهده گرفت. این عضو جدید  کسی جز تورین پسر هورین نبود که خودش را از سرزمین پدری اش تبعید کرده بود. بر اساس داستان، آلگوند عضو جدید را از شباهتی که به پدرش داشت شناخته بود. هیچ مدرکی در مورد سرنوشت آلگوند ارائه نشده است. ولی به احتمال زیاد تنها چند سال پس از آمدن تورین هنگامی که یاغیان در قله‌ی آمون رود در دام اورک ها گرفتار شدند کشته شد.

آلفریدا اهل ییل (یکی از اجداد اولیه‌ی بولگرها)

هابیتی اهل شایر که بیش از دو قرن پیش از جنگ حلقه می زیست. آلفریدا با گاندولفو بولگر ازدواج کرد و به واسطه‌ی سه پسری که آورد، به یکی از مهمترین اجداد خانواده‌ی بولگر تبدیل گشت. نسب خود آلفریدا نامعلوم است ولی از آنجا که او از ییل آمده بود، شاید بتوان گفت که با خانواده‌ی بوفین ها نسبتی داشته است.

نام «آلفریدا» از ریشه و معنای قابل توجهی برخوردار است. این نام، شکل مؤنث آلفرد به معنای «پند الفی» است. همان طور که می‌دانیم الف ها هر از چند گاهی از شایر که نزدیک ییل بود عبور می‌کردند. بنابراین براساس نامش، می‌توان تصور کرد که آلفریدا یکی از هابیت های نادری بود که با الفها وقت می‌گذراند.

آمون اوبل (تپه ای دارای استحکامات در مرکز بره تیل)

تپه ای که جنگل بره تیل در اطراف آن قرار داشت. اکثر مردم جنگلی بره تیل در اواخر دوران اول در آنجا و داخل یک حصار چوبی که به نام افل براندیر شناخته می شد، سکونت داشتند.

آمون لاو (تپه شنوایی در امین مویل شرقی)

تپه شنوایی قرینه آمون هن، تپه بینایی، بود. این تپه در امین مویل در ساحل شرقی آندویین و بر فراز آبشارهای رائوروس قرار داشت. زمانی قرن ها پیش از جنگ حلقه، این منطقه بخشی از مرزهای شمالی گوندور بود.