خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آمون اوبل (تپه ای دارای استحکامات در مرکز بره تیل)

آمون اوبل (تپه ای دارای استحکامات در مرکز بره تیل)

تپه ای که جنگل بره تیل در اطراف آن قرار داشت. اکثر مردم جنگلی بره تیل در اواخر دوران اول در آنجا و داخل یک حصار چوبی که به نام افل براندیر شناخته می شد، سکونت داشتند.

درباره 3DMahdi