خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلگوند (مسن ترین فرد از گوارویت)

آلگوند (مسن ترین فرد از گوارویت)

اصالتا اهل دور-لومین بود. آلگوند مدتی از عمر خود را در خدمت هورین تالیون گذراند. در جنگ بزرگ نیرنائت آرنوئیدیاد از سرزمین مادری خود فرار و به دره های سیریون مهاجرت کرد و نهایتا به صف گروهی از یاغیان به نام گوارویت(مردان گرگی) در‌آمد. گروهی که پیوسته در جنگل های برتیل در مرز های غربی دوریات رفت و آمد داشتند.

در اوخر عمرش، شاهد آمدن عضو جدیدی بود که به گروه ملحق شد و سرانجام رهبری گروه را به عهده گرفت. این عضو جدید  کسی جز تورین پسر هورین نبود که خودش را از سرزمین پدری اش تبعید کرده بود. بر اساس داستان، آلگوند عضو جدید را از شباهتی که به پدرش داشت شناخته بود. هیچ مدرکی در مورد سرنوشت آلگوند ارائه نشده است. ولی به احتمال زیاد تنها چند سال پس از آمدن تورین هنگامی که یاغیان در قله‌ی آمون رود در دام اورک ها گرفتار شدند کشته شد.

درباره 3DMahdi