خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلفریدا اهل ییل (یکی از اجداد اولیه‌ی بولگرها)

آلفریدا اهل ییل (یکی از اجداد اولیه‌ی بولگرها)

هابیتی اهل شایر که بیش از دو قرن پیش از جنگ حلقه می زیست. آلفریدا با گاندولفو بولگر ازدواج کرد و به واسطه‌ی سه پسری که آورد، به یکی از مهمترین اجداد خانواده‌ی بولگر تبدیل گشت. نسب خود آلفریدا نامعلوم است ولی از آنجا که او از ییل آمده بود، شاید بتوان گفت که با خانواده‌ی بوفین ها نسبتی داشته است.

نام «آلفریدا» از ریشه و معنای قابل توجهی برخوردار است. این نام، شکل مؤنث آلفرد به معنای «پند الفی» است. همان طور که می‌دانیم الف ها هر از چند گاهی از شایر که نزدیک ییل بود عبور می‌کردند. بنابراین براساس نامش، می‌توان تصور کرد که آلفریدا یکی از هابیت های نادری بود که با الفها وقت می‌گذراند.

درباره 3DMahdi