و

وسترنس (نامی در گویش مشترک برای جزیره‌ی نومه‌نور)

نامی در گویش مشترک برای جزیره‌ی نومه‌نور

نکته:

۱-تالکین می‌گوید نام مذکور «…برگرفته است از «Westernesse» انگلیسی میانه…معنای آن واضح نیست ولی باید به معنی «سرزمین‌های غربی» باشد.(برگرفته از نامه‌های تالکین، شماره‌ی ۲۷۶، مورخ ۱۹۶۵)

چه تالکین قصد آن را داشت و چه نه، سخت می‌توان از ارتباط دادن وسترنس و لیونس به «آتلانتیس» بریتانیا پرهیز کرد. زمانی منطقه‌ای در بریتانیای غربی وجود داشت که در افسانه‌های آرتوری زیر آب رفت و می‌گفتند مردانی قدرتمند در آن می‌زیستند. برخی از شوالیه‌های آرتور از جمله سر ترسترام، مشهورترین آن‌ها، از همین محل آمده بودند.

وجود این ارتباط چندان عجیب نیست زیرا عناصر و درون‌مایه‌های ادبیات آرتوری به کرات در آثار تالکین دیده می‌شود. بارزترین آن‌ها، نام اماکنی مانند آوالونه (که با آوالون قابل مقایسه است و به یاد داشته باشید که تمام جزیره‌ی تول اره‌سیا زمانی آوالون نام داشت) و بروسه‌لیاند، نام اصلی بله‌ریاند منطقه‌ای بود که در داستان‌های آرتوری سرزمین پریان فرض می‌شد.

منبع آن مشخص نیست ولی احتمالاً از «westerne næs» انگلیسی قدیمی می‌آید. « næs » (که «ness» در انگلیسی امروز برابر آن است) عموماً «رأس» یا «دماغه» معنی می‌دهد. به طور حتم تالکین از این موضوع آگاه بود (خود او از همین ترکیب در تاراس-نس استفاده کرد). البته وسترنس جزیره بود نه دماغه ولی لیونس به طور قطع دماغه بود که بیشتر آن را با داستان‌های آرتوری درگیر می‌کند.

۲-توجه داشته باشید که اوندوستو، جاده‌ای که از رومنا به آندونیه می‌رفت هرگز در نقشه‌های تالکین نیامده. مکان‌ آن‌ها به خوبی توصیف شده است ولی موقعیت‌شان روی نقشه دقیق نیست.

ودمت (هشتمین ماه در تقویم شایر)

هشتمین ماه در تقویم شایر، پس از افترلیت و تقریباً معادل ماه اوت امروزی. در اصل، از ۲۴ ژوئیه تا ۲۲ اوت.

نکته:

در تقویم امروزی میلادی، ودمت در یک سال معمولی از ۲۴ ژوئیه تا ۲۲ اوت و در سال کبیسه از ۲۵ ژوئیه تا ۲۳ اوت خواهد بود.

ودرتاپ (بلندترین تپه‌ی سلسله‌ی ودر هیلز)

نامی که انسان‌ها بر آمون سول، جنوبی‌ترین تپه در میان ودر هیلزِ اریادور گذاشته بودند. در ابتدای دوران سوم، برج آمون سول بر سر همین تپه بود.

نکته:

تاریخ بخش اعظم دژ ودر هیلز به زمان ارگه‌لب اول (دوران سوم۱۳۴۹-۱۳۵۶) بازمی‌گشت و تنها چند دهه بر جا ماند تا آن که نیروهای آنگمار آن را برانداختند. برج آمون سول بر ودرتاپ اما بسیار قدیمی‌تر بود و یکی از پلانتیری‌ پادشاهی شمالی را از زمان پایه‌گذاری آرنور در خود داشت.

ودر هیلز (تعدادی تپه از که ودرتاپ به سمت شمال شکل گرفته‌اند)

نام انسان‌ها برای سلسله‌ی شمالی-جنوبی تپه‌ها در اریادور مرکزی که در دوران باستان، بخشی از مرز سرزمین‌های آرتداین و رودائور را تشکیل می‌داد. ودرتاپ یا آمون‌ سول در انتهای جنوبی این سلسله قرار داشت.

وی‌میت (قصبه‌ای در جاده‌ی شرقی)

مسافری که از میکل دلوینگ به شرق سفر می‌کرد از بخش اعظم جاده‌ی شرقی می‌گذشت. جاده‌ای که از شایر عبور می‌کرد. جاده در فاردینگ غربی بود ولی دو راه کوچک‌تر نیز به آن می‌رسید: یکی از لیتل دلوینگ به سمت شمال و دیگری از توک‌لند و فاردینگ جنوبی و ماورای آن. جایی که جاده‌ها به یکدیگر می‌رسیدند شهری شکل گرفته بود که به درستی آن را وی‌میت می‌خواندند. {یعنی جایی که مسیرها به یکدیگر می‌پیوندند. م.}

در جنگ حلقه، اراذل و اوباشی که شایر را اشغال کردند پست نگهبانی یا سربازخانه‌ای در وی‌میت داشتند و از همین‌جا بود که افراد شارکی برای نبرد بای‌واتر به راه افتادند. نبردی که در آن، هابیت‌های شایر به طور کامل ایشان را شکست دادند.

نام وی‌میت، دیکته‌ی به روز شده‌ی اسمی قدیمی‌تر، وی‌موت (Waymoot) است که تالکین در نسخه‌‌های ابتدایی بازگشت شاه ترجیح می‌داد. گرچه در نهایت اسم را در خود کتاب به روز کرد، نقشه‌ی شایر که همراه ارباب حلقه‌ها بود هرگز تصحیح نشد و هنوز دیکته‌ی قدیمی را در خود دارد.