آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - وت‌وانگ (سرزمین مردابی بزرگ پایین امین موییل)

وت‌وانگ (سرزمین مردابی بزرگ پایین امین موییل)

نامی در زبان غربی برای مرداب‌های پایین امین موییل که الف‌ها آن را نیندالف می‌خواندند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...